Skip to main content
Source
What bookdealers really mean. A dictionary by Tom Congalton and Dan Gregory (Between the Covers), with additions from other sources
Term english
Variant
Definition english
A general term for any observed differences between copies of the same edition (such as in the text, paper, or binding), often used when no clear order of priority has been established.
Term french
Variante
Term swedish
Variantupplaga
Definition swedish
En upplaga är alla de exemplar av en bok eller ett tryck som tryckts vid ett och samma tillfälle. Första tryckningen är detsamma som första upplagan. I handsatta tryck kan dock vissa ändringar av exempelvis upptäckt tryckfel eller av den typografiska utstyrseln förekomma sedan en del av arket eller upplagan tryckts, vilket kan benämnas varianttryck, såvida det första trycket redan hunnit lämna tryckeriet. En förstaupplaga kan, om den är efterfrågad och tar slut, tryckas om men utan att sättas om. Den benämns då andra tryckningen, andra tusendet etc. I offsettryck används då samma plåtar. En av författaren omarbetad, reviderad eller utökad upplaga benämns andra, tredje etc. upplagan, liksom en även efter en längre tid omtryckt och omsatt bok. För samlare av förstaupplagor gäller således den ursprungliga tryckningen. Eller ännu hellre "första upplagan, första tryckningen med tryckfel istället för tryckfel på erratabladet i slutet av boken".
Term german
Varianten
Definition german
Abweichungen vom ursprünglichen Text eines Werkes, eines Erstausgabe.
Tax category