Skip to main content
Term english
Encyclopaedia
Term swedish
Konversationslexikon
Definition swedish
1800-talsbenämning på uppslagsverk som alfabetiskt ordnade upplysningar om sådant som ansågs höra till den bildade konversationen. Det första svenskproducerade var P G Bergs Svenskt konversationslexikon (4 delar l845-52).
Tax category