Skip to main content
Term english
Imprimatur
Term swedish
Imprimatur
Definition swedish
Latin för "låt det tryckas". Censors i skriften tryckta tryckningstillstånd. Infördes i Sverige under G Benzelstiernas censorstid (1737-46) och upphörde huvudsakligen i samband med tryckfrihetsförordningen 1766.
Term german
Imprimatur
Definition german
Druckerlaubnis
Tax category