Skip to main content
Term english
Grolier binding
Term swedish
Grolier-band
Definition swedish
Bokband som utförts för boksamlaren Jean Grolier (1479-1565). Hans berömda exlibris bär texten: Io. Grolierii et amicorum".
Tax category