Skip to main content
Term english
Sought after
Term swedish
Eftersökt
Definition swedish
Om t.ex. en särskild upplaga av en bok under en längre period varit särskilt efterfrågad förses den ofta av antikvariatbokhandlare med epitetet eftersökt (eller sökt). Dessvärre har beteckningen en tendens att hänga kvar även om efterfrågan de facto har upphört. Felaktigt betraktas stundom en bok som eftersökt bara därför att den inte längre finns tillgänglig i bokhandeln.
Term german
Gesucht
Tax category