Skip to main content
Term english
Secondhand book
Term swedish
Begagnade böcker
Definition swedish
Begreppet begagnade böcker är inom antikvariatbranschen ett begrepp med blandad innebörd. Det är kopplat till förhållandevis ny allmänitteratur med snabb omsättning och antyder att bokhandlaren sysslar med triviallitteratur av sekunda kvalitet. Men så behöver inte vara fallet.
Tax category