Skip to main content
Term english
Thesis
Term swedish
Dissertation
Definition swedish
Akademisk avhandling. Från latinets disserto, utförligt klargöra. Förkortas diss.
Term german
Dissertation
Definition german
Akademische Abhandlung zur Erlangung eines Doktorgrades (Promotion)
Tax category