Skip to main content
Term english
Codex argenteus
Term swedish
Codex argenteus
Definition swedish
"Silverbibeln", en praktfull och dyrbar handskrift från 500-talet innehållande de fyra evangelierna i Ulfilas gotiska översättning, skriven med guld- och silverbokstäver på purpurpergament, senare bunden i ett band av drivet silver. Den var ursprungligen ett krigsbyte från trettioåriga kriget, finns nu i Uppsala universitetsbibliotek och är ett viktigt dokument om goternas kultur och språk.
Tax category