Skip to main content
Term english
Book binders signet
Term swedish
Bokbindaretikett
Definition swedish
Liten inklistrad etikett på främre, ibland bakre, pärmens insida med bokbinderiets firmanamn. En bokbindare kan också signera sitt verk, eller stämpla det.
Tax category