Skip to main content
Term english
Biblis
Term swedish
Biblis
Definition swedish
Uttalas Bibb-lis. Föreningen Biblis, bildad 1998 genom sammanslagning av Föreningen för bokhantverk och Sällskapet Bokvännerna. Utger tidskriften Biblis, tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungl. biblioteket.
Term german
Biblis
Definition german
Schwedischer Verein mit gleichnamiger Zeitschrift
Tax category