Skip to main content
Term english
Bible
Term swedish
Bibel
Definition swedish
Samling av Gamla och Nya Testamentets skrifter. Förekommer alltifrån boktryckarkonstens barndom som tryckt bok i ett oräkneligt antal upplagor världen över. Den första fullständiga svenska bibelupplagan är Gustav Vasas bibel (1540-41). Den är värdefull, vilket inte kan sägas om t.ex. bruksbiblar från 1800-talet.
Term german
Bibel
Tax category