Skip to main content
Term english
Poetry
Term swedish
Vitterhet
Definition swedish
Diktkonst, skönlitterärt författarskap. I antikvariaten ofta avdelningen för äldre skönlitteratur. Under första hälften av 1700-talet var vitterhet ett bredare humanistiskt begrepp och kunde innefatta även ämnen som litteraturhistoria, estetik och filosofi.
Term german
Dichtkunst
Tax category