Skip to main content
Term english
Baskerville type
Term swedish
Baskerville
Definition swedish
Den berömde engelske boktryckaren John Baskerville (1706-1775) skar ett typsnitt (Baskerville Antikva) som tack vare sin rena och klara form vunnit stor spridning över världen. Introducerades i Sverige av Linnélärjungen Henric Fougt, efter en vistelse i England. Med detta slog antikvan igenom i Sverige.
Tax category