Skip to main content
Term english
Extract
Term swedish
Extrakt
Definition swedish
Utryckt eller urtagen artikel eller blad ur en bok eller tryckt skrift. Ej att förväxla med särtryck (se dito). Förkortas extr.
Term german
Auszug
Tax category