Skip to main content
Source
What bookdealers really mean. A dictionary by Tom Congalton and Dan Gregory (Between the Covers), with additions from other sources
Term english
Collate
Definition english
To verify completeness of a book by examining it carefully (e.g.: all illustrative plates are present, no pages are missing, etc.)
Term french
Collationner
Definition french
Vérification de la pagination et des planches d'un ouvrage pour s'assurer qu'il est bien complet.
Term swedish
Kollationering
Definition swedish
Genomgång av en boks ark- och sidantal, eventuella insatta planscher, kartor, erratablad m.m., för att fastställa om den är komplett eller inte. Latinets collatio betyder jämförelse och kollationering bygger alltid på en jämförelse mellan det undersökta exemplaret och ett annat, ofta dokumenterat i en bibliografi. äldre böcker bör alltid kollationeras; mycket kan ha hänt sedan boken lämnade tryckeriet.
Term german
Kollation
Definition german
Das Überprüfen eines Buchs auf Vollständigkeit.
Tax category