Skip to main content
Term english
Private Binding
Term swedish
Amatörband
Definition swedish
Bokband utfört av en i bokbinderihantverket outbildad person. Den goda avsikten döljer sällan det bristfälliga resultatet.
Term german
Privater Einband
Tax category