Skip to main content
Logo
Term english
Aldine
Term french
Aldine
Term swedish
Aldustryck, aldiner
Definition swedish
Böcker tryckta av den venezianske boktryckaren Aldus Manutius (1449-1515) och hans efterträdare. Aldus' boktryckarmärke, ett ankare omslingrat av en delfin, är vida bekant. Mest känd är han för att ha givit ut de klassiska författarna, i litet format och med kursiva trycktyper.
Term german
Aldine
Definition german
Bücher aus der Offizin des Venezianischen Druckers Aldus Manutius (1449-1515).
Tax category