Skip to main content
Term english
No date or place
Term swedish
Utan ort och år
Definition swedish
Brukar anges när tryckort och tryckår inte är angivet i trycket. Förkortas u.o.o.å.
Term german
Ohne Ort und Jahr
Tax category