Skip to main content
Term english
Best edition
Term swedish
Bästa upplaga
Definition swedish
Boksamlare och antikvariatbokhandlare talar ofta om den bästa upplagan i motsats till exempelvis den första, den auktoriserade eller den senaste. Den bästa upplagan av Nordisk Familjebok är varken den första eller den senaste utan den andra.
Tax category